+370 5 2788 636

Elektroninis švietimas

Centralizuotai veikiančios informacinės švietimo sistemos turi užtikrinti informacijos vientisumą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Centrinės valdžios institucijos turėtų ne tik reglamentuoti šių sistemų veikimą, bet ir nemokamai teikti minėtų sistemų diegimo paslaugas.
Šiuo metu informacinių technologijų rinkoje yra siūlomas platus spektras e. mokyklai būtinų informacinių sistemų. Pažangioje bendrojo lavinimo įstaigoje, taikančioje pažangius mokymo metodus, taupančioje išlaidas ir darbuotojų laiko sąnaudas, turėtų būti naudojamos šios informacinės sistemos:

Praėjimo kontrolės sistema užtikrina, kad į bendrojo lavinimo įstaigas patektų tik jose dirbantis personalas ir mokykloje besimokantys asmenys. Sistema veikia kaip personalo darbo laiko apskaitos dalis, yra saugoma informacija apie mokinių atvykimo ir išvykimo iš mokyklos (sistemoje kaupiama visa informacija apie visų įstaigoje apsilankiusių asmenų atvykimo ir išvykimo laikus).

Ugdymo turinio sistema suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams gauti informaciją elektroniniu formatu. Sistemos privalumai yra esminiai: taupomos lėšos (sistema suteikia galimybę atlikti įvairius bandymus elektroninėje erdvėje, taupomos lėšos, skirtos vadovėliams ir pratybų sąsiuviniams), pateikiama informacija mokiniams, negalintiems dalyvauti pamokose dėl ligų ar kitų priežasčių, pateikiama tokia informacija, kurios nėra popieriniame formate, mokiniai gali rašyti atsiskaitymus tiek mokykloje tiek ir namuose.

Elektroninis dienynas – sistema, visiškai pakeičianti popierinį dienyną ir pažymių knygeles. Naudojant šią sistemą, taupomos lėšos, skirtos popierinių dienynų ir pažymių knygelių įsigijimui (gali būti naudojamos vien tik bepopierinės technologijos). Elektroninio dienyno sistema gali būti naudojama ir kaip bendravimo tarp mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių tėvų ir mokinių įrankis.

Personalo ir dokumentų valdymo sistema – tai pagrindinis įrankis, leidžiantis kontroliuoti pavaldinių darbą ir operatyviai perduoti informaciją. Sistema turi dvi pagrindines funkcijas: dokumentų valdymą ir užduočių valdymą, naudojant šias funkcijas yra užtikrinamas dokumentų saugojimas neribotą laikotarpį, užduočių formavimo pavaldiniams ir jų atlikimo terminą kontrolės galimybė, personalo darbo apskaita ir greitas informacijos perdavimas.

Grįžti atgal

Naujienos

2017-02-01

UAB „Idamas“ sėkmingai įgyvendino „Expo 2017“ interneto svetainės sukūrimo tarptautinei parodai projektą UAB „Idamas“ sėkmingai įgyvendino „Expo 2017“ interneto svetainės sukūrimo tarptautinei parodai projektą
UAB „Idamas“ 2016 metų pabaigoje pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje parodoje „EXPO 2017“ interneto svetainės sukūrimo ir įdiegimo paslaugų. Tinklalapio tikslas – suteikti informaciją apie Lietuvos dalyvavimą 2017 metų parodoje.
2016-11-30

UAB „Idamas“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė „E.Darbuotojo“ administracinių teisės pažeidimų projektą Vilniaus miesto savivaldybėje UAB „Idamas“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė „E.Darbuotojo“ administracinių teisės pažeidimų projektą Vilniaus miesto savivaldybėje
Administracinių teisės pažeidimų (ATP - toliau) administravimo modulis jau įgyvendintas ir suteikia sistemos vartotojams, patogų ir itin greitą administracinių teisės pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo valdymą.
2016-10-20

Sparčiai populiarėja dokumentų valdymo sistemos paslauga „eDVS“. Sparčiai populiarėja dokumentų valdymo sistemos paslauga „eDVS“.
UAB „Idamas“ sukurta dokumentų ir užduočių valdymo sistema debesyje „eDVS“yra paslauga, skirta tiek savivaldybių įmonėms, pavaldžioms įstaigoms (švietimo įstaigoms, kultūros centrams, bibliotekoms ir t.t.) tiek privačiam sektoriui. Dėl savo patogumo, efektyvumo, prieinamumo bei lengvo paleidimo, „eDVS“ paslauga yra daug pažangesnė už paprastą, diegiamą dokumentų valdymo sistemą.

UAB „Idamas“, Kernavės verslo centras, Žalgirio g. 92, 2 įėjimas, LT-09303, Vilnius, tel.: +370 5 2788636,
faks.: +370 2073002, el. paštas: info@idamas.lt

©  IDAMAS 2017. Visos teisės saugomos