UAB „Idamas“ integruotos vadybos sistemos taikymo politika

Siekdami, kad mūsų darbas vyktų sklandžiai ir efektyviai, mes laikomės šių integruotos vadybos sistemos taikymo politikos nuostatų:

1. Kokybės vadybos sistemos valdymo srityje:

1.1. Kurti naujus, klientų darbo efektyvumą ir našumą didinančius, produktus ir tobulinti esamus.

1.2. Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbus ir jų kokybę.

1.3. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, skiriant žmogiškųjų ir finansinių išteklių įvairiems seminarams ir mokymams.

1.4. Rūpintis įmonės organizacine kultūra ir geru organizacijos mikroklimatu, stiprinti komandinę dvasią, pravedant įvairius komandos formavimo užsiėmimus.

1.5. Nuolatos palaikyti ryšį su klientu ir užtikrinti kliento pasitenkinimą įsigytais produktais ir/ar paslaugomis.

1.6. Teikti klientams kokybiškus ir reikalavimus atitinkančius produktus ir paslaugas bei nuolat siūlyti šių produktų ar paslaugų patobulinimus.

1.7. Atitikti kokybės standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.

2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos valdymo srityje:

2.1. Racionaliai naudoti darbui reikalingus gamtinius išteklius, ekonomizuoti gamtos išteklių vartojimą, kuriant produktus ir teikiant paslaugas.

2.2. Tinkamai tvarkyti (jei reikia – utilizuoti) kasdieninės įmonės veiklos metu atsirandančias atliekas, tokiu būdu mažinant įmonės neigiamą poveikį aplinkai.

2.3. Laikytis įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų  ir kitų įmonės prisiimtų teisinių įsipareigojimų, taip pat visuotinai priimtų etiško verslo principų.

2.4. Reguliariai pravesti įmonės darbuotojų mokymus aplinkos apsaugos temomis, taip ugdant darbuotojų kompetenciją aplinkos apsaugos srityje ir jų atsakingą požiūrį į savo darbą, aplinkos apsaugą ir jų tarpusavio ryšį.

2.5. Bendradarbiauti ir keistis informacija aplinkos apsaugos klausimais su tiekėjais, verslo partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis ir įstaigomis.

2.6. Atitikti aplinkos apsaugos standarto LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.

3. Informacijos saugumo vadybos sistemos valdymo srityje:

3.1. Įmonės veikloje naudoti procedūras, užtikrinančias informacijos konfidencialumą, nepraradimą ir saugumą;

3.2. Apsaugoti Įmonės kompiuterinę techniką nuo kenkėjiškų programų ir įsilaužimų į IT sistemas;

3.3. Naudoti programinę įrangą, leidžiančią užtikrinti informacijos ir paslaugų konfidencialumą ir saugumą;

3.4. Atlikti reguliarų priėjimų prie IT sistemų monitoringą ir .LOG failų rašymą;

3.5. Reguliariai peržiūrėti įmonės techninę ir programinę infrastruktūrą ir atskirti slaptas sistemas, naudojant slaptažodžius ir vartotojų prieigos teises;

3.6. Laikytis „švaraus ekrano” principo darbo vietoje;

3.7. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją IT srityje ir didinti supratimą informacijos saugumo srityje;

3.8. Nuolat tobulinti informacijos saugumo vadybos sistemą pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Grįžti atgal

Naujienos

2022-08-12

Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje
„Integrra“ sistemoje, kuri paremta debesijos pagrindu, įdiegti labai svarbūs ir kasdieninį įmonės dokumentų valdymo procesą paspartinantys bei palengvinantys funkcionalumai, tokie kaip dokumentų kontekstinė paieška ir įmonių asmeninių dokumentų failų šablonų sukėlimas ir redagavimas gyvai sistemoje.
2021-08-12

„Integrra“ plėtra 2021 „Integrra“ plėtra 2021
2021 metų pirmąjį pusmetį „Integrra“ cloud DVS, kuri yra ir puiki dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu platforma, susilaukė ypatingo dėmesio iš naujų klientų rato. Per mažiau nei 5 mėnesius mūsų klientų ratas padidėjo 46%. Verslo įmonės, švietimo įstaigos, sporto centrai, apsaugos įmonė, tarptautinis mažmeninis tinklas – visas spektras įvairiausių sektorių ir dydžio įmonių.
2020-02-10

UAB „Idamas“ Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu Lietuvos profesinio ugdymo mokyklose diegia Ugdymo proceso informacinę sistemą UAB „Idamas“ Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu Lietuvos profesinio ugdymo mokyklose diegia Ugdymo proceso informacinę sistemą
Projekto vykdymo metu bus įdiegta įstaigų mokymosi valdymo sistema visoms Lietuvos profesinėms mokymo įstaigoms.

UAB „Idamas“, Kernavės verslo centras, Žalgirio g. 92, 1 įėjimas, 5 aukštas, LT-09303, Vilnius,
el. paštas: info@idamas.lt

©  IDAMAS . Visos teisės saugomos