„Vieno langelio“ sistemos

Projekto „Vienas langelis“ pagrindiniai komponentai:

Dokumentų valdymo sistema - naujausia Lietuvoje sukurta dokumentų valdymo sistema „Web Partner“, jau įdiegta keliose Lietuvos savivaldybėse ir valstybinėse institucijose. Šios sistemos pagalba savivaldybės gali registruoti gaunamus, kurti ir siųsti siunčiamo pobūdžio dokumentus, elektroninėje terpėje realizuoti visą dokumento gyvavimo ciklą - nuo sukūrimo iki archyvavimo. Sistema leidžia taip optimizuoti įstaigos darbą, kad organizacija galėtų visai arba dalinai atsisakyti popierinių dokumentų naudojimo. Pasirodžius „ADOC“ elektroninio formato dokumentams (pagal Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą elektroninio dokumento specifikaciją) organizacija gali patogiai gauti ir kurti šio formato dokumentus, be papildomos programinės įrangos. Sistema turi daug patogių savybių, įskaitant pažangius XML šablonus, skenavimą ir automatinį dokumentų įkėlimą realiu laiku, darbų kalendorių, dokumentų kūrimo ir registravimo šablonus, patogų dokumento eksportą kontroliuojančioms institucijoms, papildomą programinę įrangą, skirtą dokumentų mainams su kitų organizacijų informacinėmis sistemomis (API).

Paslaugų valdymo sistema - galimybė aprašyti visas organizacijos teikiamas paslaugas, naudojant daugiau nei 20 aprašomųjų laukų - nuo paslaugos pavadinimo iki reglamentuojančių teisės aktų, prisegtų prašymų, užpildytų pavyzdžių ir pan. Ši sistema įdiegta didžiausioje Lietuvos savivaldybėje - Vilniuje, taip pat Klaipėdos miesto savaivaldybėje, Jurbarko rajono savivaldybėje, Tauragės rajono savivladybėje. Tai lyg receptų informacinė knyga, padedanti tiek darbuotojui, tiek gyventojui surasti reikalingą informaciją apie teikiamas paslaugas, tuo pačiu užtikrindama būtiną paslaugų teikimo proceso valdymą ir sąsajas su kitomis procese dalyvaujančiomis informacinėmis sistemomis.

Eilių valdymo sistemos - galimybė valdyti klientų srautus, mažinti klientų nepasitenkinimą laukimo metu, turėti aiškią statistiką, kiek klientų darbuotojai aptarnavo per tam tikrą laiką. UAB „Idamas“ partneris, atsakingas už sistemos diegimą, yra  įdiegęs kelias dešimtis eilių valdymo sistemų Lietuvos bankuose, valstybinėse įstaigose, tame tarpe ir Vilniaus miesto savivaldybėje esančią eilių valdymo sistemą.

Paslaugų aprašymas - organizacijai svarbu gauti ne tik IT įrankius, užtikrinančius sistemos veiklą, bet ir konsultacijas - kaip aprašyti paslaugas, nuo ko pradėti, į ką atkreipti dėmesį. Konsultacijas teikia patikimas UAB „Idamas“ partneris, kurio pagalba kelios savivaldybės bei daugelis kitų valstybinių ir komercinių įstaigų įsidiegė veiklos kokybės užtikrinimo ISO 9001 standartą. Taip pat įmonė teikia konsultavimo paslaugas veiklos procesų optimizavimo, gerosios praktikos ir kitų (informacijos saugumo, ITIL, Bendrojo vertinimo modelio) standartų diegimo tiek valstybinėse tiek privataus kapitalo organizacijose.

- Web Partner sistema - aukščiau aprašyti komponentai yra vienos platformos dalys - tai reiškia, jog tereikia žinoti vieną prisijungimo vardą ir slaptažodį, ir jo pagalba Jums bus prieinamos sistemos, kurių prieigai turite teises. Jei būsite/esate įsidiegę „Web Partner“ programinę įrangą - šio projekto metu ji bus tik praplėsta papildomais komponentais. Klientai teigia, jog sistema yra patogi, visoms komponentėms naudoja vieningą dizainą, įgalina integraciją ir su kito tiekėjo programine įranga. Integracinės platformos pagrindinė nauda - nebūtina išmesti jau turimos „dokumentų valdymo“ sistemos ar „paslaugų valdymo“ sistemos - pakanka tik integruoti jas į vieną bendrą projektą.

Patarimai perkančiajai organizacijai

- Įsigydami programinę įrangą, rinkitės jau patikrintą ir veikiantį produktą, bei tiekėjus, kurie turi informacinių sistemų diegimo patirties savivaldybėse;

- Rinkdamiesi eilių valdymo sistemą, patikrinkite ar ji tikrai gali funkcionuoti lietuvių kalba, ar jos eksploatavimas yra nesupančiotas papildomomis sąlygomis, ar diegėjas turi patirties tokių projektų diegime Lietuvoje;

- Atkreipkite dėmesį į sistemos plečiamumą, galimybę kurti naujus modulius, programinės įrangos versijų atnaujinimo kainas, garantinio aptarnavimo terminą.

Projekto plečiamumas

UAB „Idamas“ siūlomas sprendimas gali būti papildytas šiais moduliais:

„Integracija su projektu E. demokratija - galimybė integruoti abu projektus į vieną sistemą;

„Gyventojo paskyra“ - galimybė leisti gyventojui elektroninėje terpėje stebėti prie langelio užsakytos paslaugos suteikimo progresą;

„ETPS“ - elektroninių paslaugų teikimo sistema - galimybė leisti gyventojui užsakyti paslaugas internetu, užuot jį kviesti atvykti prie langelio. Galima pilna integracija su „VAIISIS“.

„Miesto problemos - GIS pagrindu registruojamų problemų duomenų bazė, realizuojanti pilnavertę elektroninę paslaugą gyventojams.

„GIS balsavimas“ - galimybė matyti, rūšiuoti ir užsisakyti balsavimo rezultatų, teisės aktų projektų siuntimą el. paštu įvairiais geografiniais, amžiaus, lyties ar kitais pjūviais;

- „Interesantų priėmimas - galimybė leisti gyventojui elektroniniu būdu užsiregistruoti vizitui pas įstaigos specialistą, personalizuotos „Gyventojo paskyros“ pagalba.

Grįžti atgal

Naujienos

2023-02-13

Nauji patobulinimai “Integrra” sistemoje Nauji patobulinimai “Integrra” sistemoje
„Integrra“ sistemoje ir toliau tęsiama naujų funkcionalumų, galimybių kuo paprasčiau ir patogiau naudotis sistema, plėtra. Sistemoje yra patobulintas dokumentų kontekstinės paieškos funkcionalumas, kuris, panaudojus įdiegto OCR pajėgumus, gali atlikti kontekstinę paiešką ne tik Word formato failuose, bet ir PDF failo tipo prisegtukus turinčiuose dokumentuose.
2022-08-12

Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje
„Integrra“ sistemoje, kuri paremta debesijos pagrindu, įdiegti labai svarbūs ir kasdieninį įmonės dokumentų valdymo procesą paspartinantys bei palengvinantys funkcionalumai, tokie kaip dokumentų kontekstinė paieška ir įmonių asmeninių dokumentų failų šablonų sukėlimas ir redagavimas gyvai sistemoje.
2021-08-12

„Integrra“ plėtra 2021 „Integrra“ plėtra 2021
2021 metų pirmąjį pusmetį „Integrra“ cloud DVS, kuri yra ir puiki dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu platforma, susilaukė ypatingo dėmesio iš naujų klientų rato. Per mažiau nei 5 mėnesius mūsų klientų ratas padidėjo 46%. Verslo įmonės, švietimo įstaigos, sporto centrai, apsaugos įmonė, tarptautinis mažmeninis tinklas – visas spektras įvairiausių sektorių ir dydžio įmonių.

UAB „Idamas“, Respublikos g. 34-9, LT-87332, Telšiai.
el. paštas: info@idamas.lt

©  IDAMAS . Visos teisės saugomos