+370 5 2788 636

UAB „Idamas“ integruotos vadybos sistemos taikymo politika

Siekdami, kad mūsų darbas vyktų sklandžiai ir efektyviai, mes laikomės šių integruotos vadybos sistemos taikymo politikos nuostatų:

1. Kokybės vadybos sistemos valdymo srityje:

1.1. Kurti naujus, klientų darbo efektyvumą ir našumą didinančius, produktus ir tobulinti esamus.

1.2. Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbus ir jų kokybę.

1.3. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, skiriant žmogiškųjų ir finansinių išteklių įvairiems seminarams ir mokymams.

1.4. Rūpintis įmonės organizacine kultūra ir geru organizacijos mikroklimatu, stiprinti komandinę dvasią, pravedant įvairius komandos formavimo užsiėmimus.

1.5. Nuolatos palaikyti ryšį su klientu ir užtikrinti kliento pasitenkinimą įsigytais produktais ir/ar paslaugomis.

1.6. Teikti klientams kokybiškus ir reikalavimus atitinkančius produktus ir paslaugas bei nuolat siūlyti šių produktų ar paslaugų patobulinimus.

1.7. Atitikti kokybės standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.

2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos valdymo srityje:

2.1. Racionaliai naudoti darbui reikalingus gamtinius išteklius, ekonomizuoti gamtos išteklių vartojimą, kuriant produktus ir teikiant paslaugas.

2.2. Tinkamai tvarkyti (jei reikia – utilizuoti) kasdieninės įmonės veiklos metu atsirandančias atliekas, tokiu būdu mažinant įmonės neigiamą poveikį aplinkai.

2.3. Laikytis įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų  ir kitų įmonės prisiimtų teisinių įsipareigojimų, taip pat visuotinai priimtų etiško verslo principų.

2.4. Reguliariai pravesti įmonės darbuotojų mokymus aplinkos apsaugos temomis, taip ugdant darbuotojų kompetenciją aplinkos apsaugos srityje ir jų atsakingą požiūrį į savo darbą, aplinkos apsaugą ir jų tarpusavio ryšį.

2.5. Bendradarbiauti ir keistis informacija aplinkos apsaugos klausimais su tiekėjais, verslo partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis ir įstaigomis.

2.6. Atitikti aplinkos apsaugos standarto LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.

3. Informacijos saugumo vadybos sistemos valdymo srityje:

3.1. Įmonės veikloje naudoti procedūras, užtikrinančias informacijos konfidencialumą, nepraradimą ir saugumą;

3.2. Apsaugoti Įmonės kompiuterinę techniką nuo kenkėjiškų programų ir įsilaužimų į IT sistemas;

3.3. Naudoti programinę įrangą, leidžiančią užtikrinti informacijos ir paslaugų konfidencialumą ir saugumą;

3.4. Atlikti reguliarų priėjimų prie IT sistemų monitoringą ir .LOG failų rašymą;

3.5. Reguliariai peržiūrėti įmonės techninę ir programinę infrastruktūrą ir atskirti slaptas sistemas, naudojant slaptažodžius ir vartotojų prieigos teises;

3.6. Laikytis „švaraus ekrano” principo darbo vietoje;

3.7. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją IT srityje ir didinti supratimą informacijos saugumo srityje;

3.8. Nuolat tobulinti informacijos saugumo vadybos sistemą pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Grįžti atgal

Naujienos

2017-02-01

UAB „Idamas“ sėkmingai įgyvendino „Expo 2017“ interneto svetainės sukūrimo tarptautinei parodai projektą UAB „Idamas“ sėkmingai įgyvendino „Expo 2017“ interneto svetainės sukūrimo tarptautinei parodai projektą
UAB „Idamas“ 2016 metų pabaigoje pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje parodoje „EXPO 2017“ interneto svetainės sukūrimo ir įdiegimo paslaugų. Tinklalapio tikslas – suteikti informaciją apie Lietuvos dalyvavimą 2017 metų parodoje.
2016-11-30

UAB „Idamas“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė „E.Darbuotojo“ administracinių teisės pažeidimų projektą Vilniaus miesto savivaldybėje UAB „Idamas“ sėkmingai sukūrė ir įdiegė „E.Darbuotojo“ administracinių teisės pažeidimų projektą Vilniaus miesto savivaldybėje
Administracinių teisės pažeidimų (ATP - toliau) administravimo modulis jau įgyvendintas ir suteikia sistemos vartotojams, patogų ir itin greitą administracinių teisės pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo valdymą.
2016-10-20

Sparčiai populiarėja dokumentų valdymo sistemos paslauga „eDVS“. Sparčiai populiarėja dokumentų valdymo sistemos paslauga „eDVS“.
UAB „Idamas“ sukurta dokumentų ir užduočių valdymo sistema debesyje „eDVS“yra paslauga, skirta tiek savivaldybių įmonėms, pavaldžioms įstaigoms (švietimo įstaigoms, kultūros centrams, bibliotekoms ir t.t.) tiek privačiam sektoriui. Dėl savo patogumo, efektyvumo, prieinamumo bei lengvo paleidimo, „eDVS“ paslauga yra daug pažangesnė už paprastą, diegiamą dokumentų valdymo sistemą.

UAB „Idamas“, Kernavės verslo centras, Žalgirio g. 92, 2 įėjimas, LT-09303, Vilnius, tel.: +370 5 2788636,
faks.: +370 2073002, el. paštas: info@idamas.lt

©  IDAMAS 2017. Visos teisės saugomos